*
*
*
*
*
*
*

СПЕЦИАЛНОСТИ

След завършен 7 клас

Срок на обучение 5 години

След завършен 8 клас

Срок на обучение 4 години


След завършен 7 клас

Срок на oбучение 5 години

Кетъринг

Кетъринг не е само осигуряване на храни и напитки. Понятието кетъринг означава доставяне, обслужване, полагане на грижа, старание, задоволяване.
Кетъринг е цялостно подготвяне и осъществяване на тържества, коктейли, вечери, конференции. Кетъринг спестява време и усилия, организира събития или мероприятия вместо вас и за вас.
Завършилите пълния курс на обучение придобиват квалификация по професията РЕСТОРАНТЬОР.
Подготовката по специалност "Кетъринг" дава възможност за успешна реализация в системата на туризма и отдиха - туристически комплекси, ресторанти, заведения за отдих и развлечение и други с ресторантьорска дейност.

Обучението включва:

 • Технология на кулинарните изделия за кетъринг;
 • Обслужване при кетъринг;
 • Естетика и дизайн;
 • Професионална етика и туристическо поведение;
 • Сомелиерство (дегустация на вина);
 • Информационни технологии в туризма;
 • Предприемачество и бизнес комуникации;
 • Изучаване на Aнглийски език;
 • Втори чужд език и др.

Балът се образува като сбор от оценките по:

Утроената оценка по БЕЛ от НВО + оценката по Математика от НВО + оценката по География от Свидетелството + оценката по Английски език от Свидетелството

Организация на туризма и свободното време

Завършилите тази професия "Организатор на туристическа агентска дейност" ще имат практически компетенции за организирането на туристическото обслужване и туристическата агентска дейност.
Ще информират и консултират клиентите във връзка с покупката и потреблението на туристически продукти и услуги.
Завършилите пълния курс на обучение придобиват квалификация по професията Организатор на туристическа агентска дейност.
Подготовката по специалноста дава възможност за успешна реализация във всички международни хотели, туристически агенции, заведения за отдих и развлечение.

Балът се образува като сбор от оценките по:

Утроената оценка по БЕЛ от НВО + оценката по Математика от НВО + оценката по География от Свидетелството + оценката по Английски език от Свидетелството


След завършен 8 клас

Срок на oбучение 4 години

Кетъринг

Кетъринг не е само осигуряване на храни и напитки. Понятието кетъринг означава доставяне, обслужване, полагане на грижа, старание, задоволяване.
Кетъринг е цялостно подготвяне и осъществяване на тържества, коктейли, вечери, конференции. Кетъринг спестява време и усилия, организира събития или мероприятия вместо вас и за вас.
Завършилите пълния курс на обучение придобиват квалификация по професията РЕСТОРАНТЬОР.
Подготовката по специалност "Кетъринг" дава възможност за успешна реализация в системата на туризма и отдиха - туристически комплекси, ресторанти, заведения за отдих и развлечение и други с ресторантьорска дейност.

Обучението включва:

 • Технология на кулинарните изделия за кетъринг;
 • Обслужване при кетъринг;
 • Естетика и дизайн;
 • Професионална етика и туристическо поведение;
 • Сомелиерство (дегустация на вина);
 • Информационни технологии в туризма;
 • Предприемачество и бизнес комуникации;
 • Изучаване на Aнглийски език;
 • Втори чужд език и др.

Балът се образува като сбор от оценките по:

Български език и литература + математика + утроената оценка по география.

Производство и обслужване на хляб,хлебни и сладкарски изделия

Българинът не може дори ден без хляб! И в най–трудните времена на трапезата ни е имало хляб и сол. С хляб и сол се посрещат скъпи гости. Няма обред или обичай в народната обрендна система, в който хлябът да не играе съществена роля. За нашия народ хлябът е издигнат в култ. За това вместо да каже “работя”, българинът казва “изкарвам си хляба”.
В тази специалност се подготвят специалисти за производство на хляб и хлебни изделия.
Завършилите тази специалност получават професионална квалификация "Хлебар сладкар"
Те могат да работят във всички фирми за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия.
Професионалната си подготовка учениците придобиват в добре обзаведена учебна работилница, в която се произвеждат над 15 вида закуски и богат асортимент сладкарски изделия, при което те добиват не само умения и навици за производствена дейност, но и естетически вкус, всеотдайност към работата и любов към професията.
Знанията и уменията си демонстрираме на традиционните изложби-базари, регионални и национални състезания “Най-добър млад хлебар и сладкар”, на международното изложение “Булпек”, на които се класираме на призови места и това доказва, че сме сред най-добрите в страната. По време на състезанията, преставителните отбори демонстрират прецизност на работа и екипност и са награждавани с дипломи, грамоти и медали.
Усилията на преподавателите са насочени към провеждане на ефективен учебен процес, който да позволи на нашите ученици да реализират професионалните си възможности и майсторство в най-престижните фирми в града и региона, а добрата теоретична подготовка им позволява да продължат образованието си във висши училища и университети.

Балът се образува като сбор от оценките по:

Български език и литература + математика + утроената оценка по география.

За 30 % от местата за ОКС „Бакалавър” – редовно обучение в Университет по хранителни технологии - гр. Пловдив, се състезават помежду си завършилите професионална гимназия по съответните специалности.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ 2017/2018 година

ПРИЕМ СЛЕД 8-МИ КЛАС

Учениците след 8 клас се приемат по документи съгласно графика

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ:
Поредно класиране
Подаване на документи
Обявяване на резултатите
Записване
I класиране
03 - 05.07.2017 г.
до 06.07.2017 г.
07.07.2017 г.
II класиране
11.07.2017 г.
до 13.07.2017 г.
14.07.2017 г.
III класиране
19.07.2017 г.
20.07.2017 г.
21.07.2017 г.

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление по образец; Свидетелство за завършен 8-ми клас; Медицинско свидетелство

Учениците след 7 клас се приемат по документи съгласно графика

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ:
Поредно класиране
Подаване на документи
Обявяване на резултатите
Записване
I класиране
16 - 22.06.2017 г.
до 27.06.2017 г.
до 28-30.06.2017 г.
II класиране
до 28-30.06.2017 г.
до 04.0.2017 г.
до 5-7.07.2017 г.
III класиране
11-13.07.2017 г.
до 17.07.2017 г.
до 18-19.07.2017 г.