*
*
*
*
*
*
*

ПГХТТ

ПГХТТ - Ямбол

Директор

Директор
изложба
фоайе

Работа с компютър

Нашите коктейли

ГАЛЕРИЯ

Навигатор

Дирекция
Мислим за утре, още днес

ПГ по ХТТ - гр. Ямбол вече 49 години е повод за гордост и огромна отговорност.
Кратък е пътят ни, но с колко желание, радост и трудности се утвърдихме като привлекателно и водещо професионално учебно заведение.
Светът се променя бързо и затова творческото претворяване на миналото и съвременното съпътстват училищното ни ежедневие. При новите условия на провеждана икономическа реформа, ПГХТТ все по - успешно се адаптира и преустройва като променя и допълва целите и приоритетите си и въвежда нови по - ефективни и търсени специалности.
Големи са възможностите за професионална реализация и изява на нашите ученици. Затова усилията на педагогическия колектив са насочени към подготовката на младите хора за подходяща робота в многоезикова, многокултурна и демократична среда, формиране на умения и знания, адекватни на предизвикателствата на Европейското общество. Мислим за утре още от днес!

Ръководство на ПГХТТ - 2012 г.
Цветанка Николова- директор
инж. Мария Димитрова- пом. директор по ПО

Компютърен кабинет

За да се улесни успешната реализация на учениците, в ПГХТТ- Ямбол се отдава заслужено значение на компютърното обучение. Училището разполага с 3 компютърни зали с изградена локална мрежа, предлагаща и достъп до Internet.

Лаборатория

В лабораторията по неорганична, органична и аналитична химия на училището е приятно, защото в очите на учениците си откриваме жажда за знания.

Цех за производство на закуски

Неусетно минава времето в цеха за хлебни и сладкарски изделия. Разнообразният асортимент грабна възпитаниците ми и шест часа за тях са като миг.

инж. Даниела Димова - преподавател
по технология на хляба, хлебните и сладкарски изделия

Готварство (кухня)

С професионализъм и търпение преподавателите по учебна практика въвеждат учениците в тайните на българската и чуждестранна кухня.

Ястия (изложба)

Аранжираната маса за коктейл от учениците при ПГХТТ носи белег за умение, прецизност и естетика.

физкултурен комплекс

Богат е, който е здрав
В ПГХТТ изхождаме от българска народна мъдрост: "От здравето по- хубаво няма" и винаги я допълваме пред своите ученици с текст от Библията: "Никакво богатство не може да се сравнява със здравото тяло". Преподавателите по физическо възпитание и спорт не жалим сили, за да убедим, да мотивираме нашите възпитаници, че спортът е път да работят за себе си. Радваме се, че ни се доверяват и по- голямата част от тях активно участват в надпревари, състезания, посещават физкултурния салон и спортната площадка. И защо не? Нали там ги очакват игри по баскетбол, волейбол, футбол и различни състезателни изненади. Не е лесно, но правим всичко възможно да ги убедим, че здравето е богатство и без спорт, това е невъзможно.