pano

LOGO

     НОВИНИ

На 20.10.2015 г. читалище "Зора" организира Кулинарен празник "Есенна Ямболска трапеза", където учениците от гимназията за трети път взеха участие.

Браво на майсторите! Вкусни и красиви изделия! Честито за наградата!

      Отчетни данни за изпълнението на бюджета

тримесечие

шестмесечие

деветмесечие

годишен отчет

окончателен бюджет одобрен от МЗХ